Řešení sporů

Analýza postavení účastníků sporu, asistence při mimosoudním řešení sporů (narovnání), zastupování klientů v řízení před obecnými soudy, Ústavním soudem ČR i v rozhodčích řízeních, či mezinárodních arbitráží.

Mezi naše nejvýznamnější případy v oblasti sporné agendy patří:

 • právní poradenství a vystupování jako expert witness ve sporu ČSOB s Českou republikou (1.35 miliardy eur)
 • zastupování Credit Suisse First Boston ve sporu o smluvní pokutu (265 milionů eur)
 • zastupování Města Karlovy Vary v soudním sporu (1,06 miliardy Kč)
 • zastupovaní společnosti Flat Glass Group v soudním sporu týkající se dodávky elektřiny (2,5 milionů eur)
 • zastupování společnosti Tereos TTD v několika soudních řízeních týkající se lihovaru s výrobou bioethanolu (20,5 milionů Kč)
 • zastupování chorvatského investora v sporu s Českou republikou o zmařenou investici (1 milion eur)
 • zastupování několika českých investorů ve sporech s Českou republikou týkajících se protiústavní srážkové daně (20 milionů eur)
 • zastupování několika českých pěstitelů cukrové řepy ve sporu s Českou republikou ohledně porušení povinností členského státu vyplývající z komunitárního práva  
 • Luděk Vrána rozhoduje nebo se podílí na rozhodování ve více než 30 sporech ročně vedených před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (celková výše hodnoty sporů ročně cca. 15 milionů eur)

Naši právníci mají dále zkušenosti s následujícími referenčními případy:

 • spor mezi E.ON Ruhrgas a KKCG o Moravské naftové doly
 • spor mezi ČSOB a Nomurou o Plzeňský Prazdroj
 • spor mezi ČEPRO a Tukový průmysl (2,9 miliardy Kč)
 • spor mezi TV3 a Českou republikou (2 miliardy Kč)
 • spor mezi Komerční bankou a ČKA (679 milionů Kč)
 • spor mezi Emulz a a Českou republikou (600 milionů Kč)
 • spor mezi Pozemkovým fondem ČR a třetí osobou o vyloučení pozemků z konkursní podstaty (250 milionů Kč)

Vrána & partners

advokatní kancelář s.r.o.

Jánský vršek 323/13,
Malá Strana, 118 00 Praha 1
tel.: +420 221 595 330
email: ak@vrana-partners.cz