Nemovitosti

Prakticky všechny advokátní kanceláře se tváří, že umět poradit při nemovitostních transakcích je samozřejmostí. Zdaleka ne všichni si přitom uvědomují, že nemovitostní transakce zahrnují významně širší škálu otázek, než samotný převod nemovitostí. My Vám umíme poradit s:

  • Územním plánováním – jakožto pořizovatele Vás provedeme procesem přijímání/změny územního plánu, nebo z druhé strany prověříme, zda byl územní plán přijat v souladu se zákonem. V negativním případě připravíme návrh na jeho zrušení.
  • Due diligence – máme široké zkušenosti s prováděním due diligence nejen při nemovitostních transakcích. Pomůžeme Vám s přezkoumáním nabývacích titulů (zásada materiální publicity má stále svoje limity), přezkoumáním souladu působení podniku s existujícími veřejnoprávními povoleními, apod.
  • Procesem EIA – v důsledku novely zákona o EIA z dubna 2015 si toto řízení zaslouží samostatnou zmínku. Jedná se o neopominutelný a zásadní milník při realizaci každého významnějšího projektu.
  • Územním a stavebním řízením včetně souvisejících vyjádření DOSS – poradíme Vám s právními aspekty přípravy žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, pomůžeme zvrátit negativní vyjádření DOSS, v případě negativního rozhodnutí o žádosti zpracujeme odvolání, případně následně žalobu v rámci soudního přezkumu správního rozhodnutí.
  • Výstavbou nemovitostí – kromě výše specifikovaných veřejnoprávních aspektů je klíčovým prvkem při realizaci výstavby pečlivé zpracování smlouvy o dílo. Při investicích v řádech desítek milionů až miliard považujeme za velmi krátkozraké přípravu smlouvy o dílo odbývat; případné náklady související s uplatňováním nároků pak většinou významně překračují náklady spojené s pečlivou přípravou smlouvy o dílo.
  • Postupem při realizaci výnosů z nemovitostí – ať již máte nemovitost k pronájmu či k prodeji, budete k příslušné transakci potřebovat kvalitní smlouvu pokrývající celou šíři vztahu a z něj plynoucích rizik. Naši právníci mají bohaté zkušenosti s přípravou nájemních smluv nejen k široké škále prostor k podnikání (sklady, kanceláře, obchody), ale i bytů. Kvalitní smlouvy o převodu nemovitostí včetně poskytování úschov (pro naše klienty zdarma) jsou samozřejmostí.
  • Otázkami spojenými s bytovým bydlením – vymezování jednotek v prohlášení vlastníka, zakládání a fungování SVJ, problematika bytových družstev apod.
  • Služebnostmi, právem stavby a dalšími novinkami, které do našeho právního řádu vnesl NOZ.
  • Spory o nemovitosti – spory z nájmu (včetně technického zhodnocení), vyklizení nemovitosti, vlastnictví k nemovitostem, zástavní práva, spory se smluv o dílo, spory ze záruk, restituční otázky, spory týkající se oprávněnosti stavby a souvisejících otázek apod.

Vrána & partners

advokatní kancelář s.r.o.

Jánský vršek 323/13,
Malá Strana, 118 00 Praha 1
tel.: +420 221 595 330
email: ak@vrana-partners.cz