O nás

Naše advokátní kancelář vznikla v roce 2008 a zpočátku působila pod názvem Vrána & Pelikán, jako sdružení dvou advokátů, Mgr. Luďka Vrány a JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. Oba za sebou měli dlouholeté působení v českých i zahraničních advokátních kancelářích a rozhodli se využít své zkušenosti ve vlastní praxi. Nová kancelář si rychle získala místo na trhu, zejména v oboru obchodního práva, práva hospodářské soutěže a řešení sporů. Od září 2013 má kancelář právní formu společnosti s ručeným omezeným. Od 1. 1. 2016 je jediným společníkem společnosti Mgr. Luděk Vrána.

Zakládáme si na kvalitě našich právních služeb, stejně tak na důvěře našich klientů. Potrpíme si na profesionalitu a nemyslíme tím odbornost prezentovanou takovým způsobem, že jí kromě právníků nikdo nerozumí. Měřítkem naší profesionality je spokojenost klientů, kteří nám svěřují své záležitosti, a očekávají praktické a užitečné řešení. Naší specializací je komplexní poradenství v oblasti obchodního práva, práva hospodářské soutěže a řešení majetkových i jiných sporů u civilních soudů a v rozhodčím řízení. Za dobu existence kanceláře jsme se zabývali spory v hodnotě přesahující 60 miliard Kč a transakcemi v hodnotě přesahující 1 miliardu Kč.

Náš právní tým se skládá ze zkušených advokátů, kteří prošli praxí v renomovaných českých a mezinárodních advokátních kancelářích, a talentovaných advokátních koncipientů, které si vybíráme s důrazem na porozumění základům práva a schopnost právního myšlení.

Právní služby poskytujeme české i zahraniční klientele, proto je samozřejmostí, že se s námi domluvíte i jinak než česky (pracujeme také v angličtině a francouzštině).

Jsme členem Britské obchodní komory a mezinárodní sítě advokátní kanceláří Vogel Global Competition Network.

Vrána & partners. Rovnou k věci.

Mgr. Luděk Vrána

Mgr. Luděk Vrána

partner

Absolvent pražské právnické fakulty, v letech 1994 až 2000 advokátní koncipient, advokát a následně partner v mezinárodní advokátní kanceláři Alliance Praha, v.o.s., od roku 2001 do roku 2008 partner mezinárodní advokátní kanceláře Linklaters.


Vrána & partners

advokatní kancelář s.r.o.

Jánský vršek 323/13,
Malá Strana, 118 00 Praha 1
tel.: +420 221 595 330
email: ak@vrana-partners.cz